Filmteknik

Kursen

I kursen Filmteknik får du lära dig grunder och praktiska moment för att filma i studio, framför sk. green-screen, på okänd inspelningsplats, för webb-TV. Du får grunder i en och fler-kamera intervjuer, filma produkter och göra sk. packshots, filma och klippa musikvideo och live-event, producera och organisera en företagsfilm eller informationsfilm, användande av special effekter, filma som enmans-team samt även ett av de mest vitala momenten i all produktion; planering & budget.

Kursen är föreläsningar varvat med diskussioner och frågeställnignar.
Vi går igenom redigeringsprogram, ljudredigering och mjukvara för ljud samt genomgång av kamerans olika funktioner och tekniker (filmkamera metoder, utförande och förhållande mellan slutare, bländare, brännvidd, ISO.)

Kursen är ett resultat av nio års utbildning inom film & videoproduktion med ex. Dagsljus Stockholm, DN, GP, FOJO (Fortbildning för Journalister), Kutlturskolan, ABF, Izmir Universitet - Turkiet samt tusentals undervisningstimmar för ex. utbildningsföretag och privatpersoner.

Förutsättningar:
Samtliga kurser bygger på egen teknik där man använder sitt system / laptop och kamera i kombination med egen kringutrustning (ex. tangentbord, pekdon/ritplatta, externa hårddiskar etc. )

Kursinnehåll

  Dag ett
 • För-produktion - Tidsram, planering, budget, research, tillgångar,logistik,inspelningsplats, kontrakt och avtal, slutformat och publik.
 • Produktion - Vem gör vad, när och hur? Vilken typ av kamera och vilket ljud för aktuell produktion? Specialeffekter eller Visuella effekter (VFX)
 • Post-produktion - Workflow, post-produktions system, klippa, ljudlägga, compositig och VFX.
 • Produktioner - Hur producerar man något man aldrig tidigare gjort? Filma för TV, Webb, musikvideo och i bioformat. Fånga tillräckligt med material.

 • Dag två
 • Inspelningsplatser - Leta - hitta - säkra. Säkerhet, tillträde, tillstånd, ljuddämpa, avskärma och avspärra.
 • Studioinspelning - Budget, avtal, boka, förbereda, bygga, el/förbrukningsmaterial, återställa. Filma packshots och talking-heads, ljussättning,
 • Chromakey insplening (Green/Blue-screen) - A&O, planering, för-produktion, tester. Välja färg på vägg, ljussättning, matta blänk och stänk. Filma för fasta bakgrunder och rörliga kameror, tracking punkter.

 • Dag tre
 • Filma musikvideo - Skriva manus eller filma sk. performance video. Ljud-sync, regissera musiker för bästa framträdande, hantera väntetider och dussintals omtagningar, filma till storyboard för snabba produktioner. Rättigheter, skivbolag och release-forms. Exportera för TV/Webb.
 • En-mans reportage - Planering, utrustning, move-and-sync, klipp-bilder. Redigera reportage, sync, titlar.
 • Filma intervjuer - Planering, utrustning, en eller flera kameror, ljud/ljus, klipp-bilder.

 • Dag fyra - hands-on.
 • Praktiska moment - Kamerateknik, fast optik, utrustning, introduktion till chroma-key och compositing, redigeringsprogram. Övriga exempel och genomgångar i samråd planerade innan kurstillfälle.
 • KURSINNEHÅLL

 • Antal deltagare:Max 5st
 • Datum:8/9 fr. Göteborg
 • Förkunskaper:Filmintresse
 • Plattform:Mac & Windows
 • Utrustning:Egen laptop / kamera etc.
 • Pris: 23 600:-
 • BOKA HÄR
Under tre högintensiva dagar på Öland lärde Daniel mig utnyttja min kamera på ett helt nytt sätt och gav mig många nya kunskaper i filmskapandet
- Per Wahlberg, Göteborgs Posten